Om

TriPro Engineering startades år 2014 av Mats Wiklund. Affärsmodellen bygger på ett "win-win"-tänk främst inriktat till små och medelstora tillverkande företag.

 

Filosofin är: Många företag söker en kontinuerlig kontakt med personer som känner till företagets produkter och kan göra punktinsatser vid exempelvis utveckling av befintliga produkter. Man vill ha en kort startsträcka och smidiga kontaktvägar.

 

Detta löser TriPro genom att erbjuda företagen att själva bestämma hur stor arbetsinsats man vill ha hjälp med. Ett typiskt exempel kan vara att man behöver kontinuerlig förstärkning i sin verksamhet, men bara med en intensitet på 10-20 timmar i veckan.

 

Låter detta intressant? Kontakta oss för mer information

Mekanisk Konstruktion och Produktutveckling

 

Vi brinner för att hjälpa företag att utveckla sina idéer och produkter. Ett typiskt uppdrag kan innefatta förstudie, skapa prototyper och framtagning av produktionsunderlag. Genom att arbeta med den unika processen Continuous Engineering skapas förutsättningar för en kostnadseffektiv produktutveckling.

Specialanpassade Produktionsutrustningar

 

Genom att vara en aktiv partner inom produktutvecklingsarbetet är det naturligt att även bidra med erfarenheter och kompetens vid framtagning av unika produktionslösningar. Det kan röra sig om projektledning, konstruktionsarbete eller brainstorming och konceptframtagning.

Utveckling av Processer

Vid sidan av ren produktutveckling erbjuder vi även tjänster inom process- och metodutveckling. Det kan exempelvis handla om att optimera produktionsflöden, förändra arbetsmetoder eller effektivisering av konstruktionsarbetet.

Copyright TriPro Engineering 2014