Continuous Engineering

Continuous Engineering innebär att man styr resurserna efter kapacitetsbehovet i aktuella projektet eller versamheten. Målet med detta är att skapa kontinuitet till lägsta möjliga kostnad.

 

Alltför ofta har det visat sig att centrala roller/personer i ett projekt försvinner pga kostnadsskäl, vilket försvagar projektet.

 

Den svarta linjen i diagrammet visar kapacitetsbehovet under olika delar i ett utvecklingsprojekt. För att optimera kostnaden för ett projekt vill man endast betala för resurserna när de behövs.

 

Mekanisk Konstruktion och Produktutveckling

 

Vi brinner för att hjälpa företag att utveckla sina idéer och produkter. Ett typiskt uppdrag kan innefatta förstudie, skapa prototyper och framtagning av produktionsunderlag. Genom att arbeta med den unika processen Continuous Engineering skapas förutsättningar för en kostnadseffektiv produktutveckling.

Specialanpassade Produktionsutrustningar

 

Genom att vara en aktiv partner inom produktutvecklingsarbetet är det naturligt att även bidra med erfarenheter och kompetens vid framtagning av unika produktionslösningar. Det kan röra sig om projektledning, konstruktionsarbete eller brainstorming och konceptframtagning.

Utveckling av Processer

Vid sidan av ren produktutveckling erbjuder vi även tjänster inom process- och metodutveckling. Det kan exempelvis handla om att optimera produktionsflöden, förändra arbetsmetoder eller effektivisering av konstruktionsarbetet.

Copyright TriPro Engineering 2014